Avdeling Prestekragen

Best barnehage avd. Prestekragen

Om oss

Prestekragen barnehage er en avdelings barnehage. Det er ca. 20 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger.  Barnehagen er lokalisert i naturskjønne omgivelser i nærheten av Preståsen. Barnehagen ligger ca 2 km fra Sandefjord sentrum og har et stort, barnevennlig uteområde som har både sol, og skygge av store trær.

Områdene rundt barnehagen er fine til turer, både trille og se på eller mate ender, svaner og andre fugler, lekeplasser, fiskebutikken eller utforske områder med skog og fjell i Preståsen. Barnehagen har to avdelinger, en for små barn (1-3 år) og en for store barn (3-6 år).

Vi er opptatt av hvordan vi best mulig kan legge til rette for at alle skal oppleve at de er inkludert, en viktig person i et fellesskap. Et fellesskap som er preget av omsorg, lek og latter, læring, respekt og medvirkning.

Våre fokusområder i hverdagen er, språkutvikling og bevegelsesglede. Vi tilrettelegger for gode læringssituasjoner gjennom lek, turer og samtaler. Vi er opptatt av hvordan voksenrollen påvirker barna i barnehagen, og vi jobber derfor systematisk med faglig refleksjon og bevisstgjøring i personalgruppa.

Vi støtter barn i deres språkutvikling.  Gjennom dialoger og samspill med engasjerte voksne støtter vi barna til å kommunisere, lytte, forstå og å uttrykke sine egne meninger, verbalt eller nonverbalt. På denne måten får vi til god kommunikasjon, selv for de minste barna i barnehagen.

Barna får erfaringer med at alle mennesker er forskjellige og har ulikheter. Vi øver oss på å uttrykke våre egne meninger på en god og respektfull måte, og lærer oss at det kan være fint at andre kan mene noe annet.

For oss er foreldrene til barna en viktig ressurs for barnehagen. Vi inviterer foreldre til dugnad to ganger i året.  Intensjonen med dugnad er at vi kan få hjelp til ulike oppgaver i barnehagen og at foreldre gis mulighet til å bli kjent med hverandre.

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehagen og foreldre er viktig for oss, dette bidrar til at det skapes trygge rammer for barna i deres hverdag.

Barnehagen kjøper inn og serverer mat til alle barnas måltider, men unntak av frokost.

Vedtekter for Prestekragen barnehage AS

Årsplan Prestekragen Barnehage 2022/2023

Årshjul 2022/2023

 

 

 

Avdelinger

Liten avdeling

Stor avdeling

Fakta

Kommune
Sandefjord
Bydel
Preståsen
Åpningstider

Mandag til fredag kl 07.15 – 16.45

Barnehagen er stengt 3 uker i juli. Vi har også stengt i romjulen og hele påskeuka. Barnehagen holder i tillegg stengt 5 planleggingsdager i løpet av året.

Priser

Oppholdsbetaling for fulltidsplass er lik nasjonal makssats + 350 kr i kost månedlig.

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2.
50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og flere.

Nyheter

Tips til foreldre

Våre ansatte

Karin Molvik Eidsten

Styrer
Karin er utdannet barnehagelærer med fordypning i uteliv – bevegelse og kommunikasjon, og har videreutdannelse som veileder og styrer. Hun har også bakgrunn som gartner og trives best når hun kan være ute i den fine naturen vår. Telefon: 91 86 46 19 Mail: prestekragen@bestbhg.no

Sophie Opsahl Selbach Christiansen

Styrer og Pedagogisk leder
Styrer og Pedagogisk leder med fordypning i mangfold og flerspråklighet. Sophie er opptatt av at alle barn opplever tilhørighet og trygghet. Det finnes mange måter å forstå ting på, vi viser toleranse og respekt for hverandre. 

Frida Bugge Mathisen

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder med fordypning i barnehagens uterom som lek og læringslandskap. For Frida er det viktig med voksenes tilstedeværelse i barns hverdag, trygghet og god omsorg.

Kjersti Ervik Gullord

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder på stor avdeling, med fordypning i friluftsliv. Kjersti er opptatt av motorisk utvikling og at alle barn opplever mestringsglede i uteleken året rundt.

Søk barnehageplass

Å søke barnehageplass hos Best barnehage gjøres enkelt gjennom Sandefjord kommune sitt søknadssystem. Klikk her for å komme direkte til søknadsportalen

Vil du jobbe i best barnehage?

Best barnehage er alltid på utkikk etter engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god og trygg start, med lek og læring i sentrum
Adresse
Høyåsveien 22B, 3216 Sandefjord
Kontakt oss